Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Historie firmy

2017

Naši výrobu jsme vybavili novým 3D skenovacím zařízením využívaným pro komplexnější kontrolu výroby forem a výrobků.  

2015

Významně jsme rozšířili výrobní prostory a současně možnosti vlastní výroby forem investicí do CNC soustruhu.

2012

Investicí do druhé temné komory s vlastním goniometrem jsme rozšířili vývojové a testovací kapacity společnosti.

2010

Ukazuje se velká poptávka po speciálních čočkách ze skla, a to zejména pro osvětlení exteriérů. Zákazníci požadují nejen čočky, ale i optické řešení a proto investuje EcoGlass do softwaru pro výpočet optických ploch. Začínáme sériově dodávat čočky pro LED zdroje.

2008

Byla ukončena výroba nového prototypu lisu na malé čočky pro LED zobrazovací panely na dálnice. Výroba čoček pro tyto aplikace se tak posunula dál a umožňuje nyní výrobu čoček až do velikosti zhruba 20mm v průměru. Byly zahájeny sériové dodávky těchto čoček. 

2005

Zahájili jsme výrobu malých čoček pro LED maticové zobrazovače používané v informačních dopravních tabulích a proměnných značkách. Významně jsme navýšili výrobu skleněných optických dílů pro letiště. Kontrolu výrobků a forem jsme významně zlepšili novým 3D měřícím zařízením s mikronovým rozlišením. Koncem roku jsme instalovali přesné CNC obráběcí centrum pro výrobu forem.

2002

Výrobní kapacita byla navýšena stavbou nových lisů téměř na trojnásobek. 

2001

Zahájili jsme dodávky speciálních optických dílů pro osvětlování letištních ranvejí. 

2000

Došlo k oddělení výrobních a čistě obchodních aktivit společnosti, zjednodušila se vlastnická strukturu společnosti. EcoGlass se stal rodinnou společností plně vlastněnou jedním společníkem.

1999

Systém řízení jakosti naší výroby byl certifikován podle normy ISO 9002. Naši zkušební temnou komoru jsme vybavili přesným goniometrem pro měření světelných parametrů reflektorů a také pro kontrolu funkce našich asférických čoček.

1998

Na vývoji dešťového senzoru jsme pokračovali digitalizací jeho funkce a zavedením řízení mikroprocesorem. V technologii lisování jsme dosáhli přesnosti +/- 0.005mm. 

1997

Zakoupením a rekonstrukcí staršího výrobního objektu o rok dříve vedlo k lepší organizaci výroby.  Další investice do zdokonalení technologie přinesly zlepšení kvality výroby a zvýšení přesnosti lisování. Zahájili výrobu čoček z borosilikátového skla typu Duran, resp. Pyrex. 

1995

Podařilo se získat zákazníky na asférické čočky, kteří se plně spolehli na EcoGlass jako svého hlavního dodavatele. Vyvinuli jsme speciální sklovinu určenou pro komunikaci pomocí infračervených LED. Výlisky z této skloviny byly jako první použity pro výrobu dešťového senzoru a automatický cyklovač stěračů v automobilovém průmyslu.

1994

Vyvinuli jsme zařízení na přesné lisování skla. Zahájili jsme výrobu lisovaných asférických čoček. Současně jsme začali vyrábět skleněná těžítka s využitím přesné optické lisovací technologie.

1991

Společnost EcoGlass byla založena a zaregistrována v Obchodním rejstříku.  Hlavní činnost je zaměřena na výzkumu sklovin, sklářské technologie a také v poradenství a technické pomoci sklářským výrobcům v Československu i v zahraničí. Společnost má 3 společníky a v jejich osobách i jediné 3 zaměstnance.