New shapes of glass products are now ready for manufacturing at EcoGlass

06. August 2019

Zvládli jsme lisování nových tvarů ze skla jako jsou řady a matice světlovodů a mikročoček nebo samostatné mikročočky.

We have mastered to manufacture new shapes of glass products such as rows and arrays of light guides and arrays or single units of microlenses
Back to Homepage